Phòng Kế hoạch tài chính

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại: (0236) 3827344
phongkhtc.sodanang@moet.edu.vn

 

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Quân

Điện thoại: 0903 571 370

Email:  quanna@danang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Côi 

Điện thoại: 0903 591 119

Email: coilv@danang.gov.vn

Chuyên viên chính: Phan Văn Nhiếp 

Điện thoại: 0983642809

Email: nhieppv@danang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Hiệp 

Điện thoại:0982 001 902 

Email: hiepnh@danang.gov.vn

Chuyên viên: Ngô Thị Sơn Ca 

Điện thoại: 0905 328 009

Email: cants@danang.gov.vn

Chuyên viên: Trần Thị Phong Thuỷ 

Điện thoại: 0913 774 647 

Email: thuyttp@danang.gov.vn

Chuyên viên: Lê Thị Thanh Thảo  

Điện thoại: 0983 754 757 

Email: thaoltt@danang.gov.vn

Chuyên viên: Trương Nguyên Đức Nghĩa 

Điện thoại: 0905 056 078 

Email: nghiatnd@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 8 0 9 4 4 7
Hôm nay: 2167
Hôm qua: 3855
Tháng này: 218994
Tổng cộng: 0011809447