Phòng Giáo dục Mầm non

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại:  (0236).3818943

Email: phonggdmn.sodanang@moet.edu.vn                                                                                                                                                                         

Trưởng phòng: Đặng Thị Cẩm Tú

Điện thoại: 0945 313 231

Email: tudtc1@danang.gov.vn

Chuyên viên: Lê Thị Diệu Thủy

Điện thoại: 0934 849 535

Email: thuyltd@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 0 4 1 5 1 8
Hôm nay: 1927
Hôm qua: 2618
Tháng này: 32788
Tổng cộng: 0011041518