Thanh tra Sở

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại: (0511). 3821064
thanhtra.sodanang@moet.edu.vn

 

Chánh Thanh Tra: Mai Tấn Linh

Điện thoại: 0983 683 387

Email: linhmt@danang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Lê Thị Ngọc Mai

Điện thoại: 0988 953 046

Email: mailltn@danang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Đặng Hùng Thương 

Điện thoại: 0905 188 863

Email: thuongdh@danang.gov.vn

Thanh tra viên: Lê Thái Trung 

Điện thoại: 0905 417 191

Email: trunglt1@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 0 9 9 5 9 4 2 9
Hôm nay: 2416
Hôm qua: 4929
Tháng này: 159739
Tổng cộng: 0009959429