Phòng Giáo dục Mầm non

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại:  (0511).3818943

Email: phonggdmn.sodanang@moet.edu.vn                                                                                                                                                                         

Trưởng phòng: Đặng Thị Cẩm Tú

Điện thoại: 0945 313 231

Email: tudtc1@danang.gov.vn

Chuyên viên: Lê Thị Diệu Thủy

Điện thoại: 0934 849 535

Email: thuyltd@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 0 9 5 8 9 2 2 7
Hôm nay: 1791
Hôm qua: 6778
Tháng này: 93085
Tổng cộng: 0009589227