Phòng GDTX-CN-ĐH

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại: (0511)3.821067
phongGDTX.SoDaNang@moet.edu.vn
phongGDCN.SoDaNang@moet.edu.vn

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dũng  

 Điện thoại: 0919 514 234

Email: dungnv2@danang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Võ Khắc Tiến 

 Điện thoại: 0913 432 427

Email: tienvk@danang.gov.vn;

Phó Trưởng phòng: Phạm Tấn Ngọc Thụy 

 Điện thoại: 0935 222 663

Email: thuyptn@danang.gov.vn;

Chuyên viên: Đặng Thị Hoài Phương

 Điện thoại: 0983 488 024

Email: dnhphuong@danang.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Phan Duy Vũ 

Số điện thoại: 0935 116 477 

 Email: vunpd@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 0 7 5 3 3 3 2 4
Hôm nay: 1398
Hôm qua: 4037
Tháng này: 100436
Tổng cộng: 0007533324