Phòng Giáo dục Trung học

        Xem với cỡ chữ    

Điện thoại: (0511) 3818885
phongGDTrH.sodanang@moet.edu.vn

 

Phó Trưởng phòngPhạm Thị Trinh  

Điện thoại: 0983.121.071

Email: trinhpt@danang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Châu Phi

Điện thoại: 0914.034.045

Email: phic@danang.gov.vn

Chuyên viên Thái Trung

Điện thoại: 0935.166.603

Email: trungt@danang.gov.vn

Chuyên viên Hồ Anh Dũng

Điện thoại: 0905.177.536

Email: dungha1@danang.gov.vn

Chuyên viên Nguyễn Văn Hữu

Điện thoại: 

Email: huunv@danang.gov.vn

Chuyên viên Lê Nguyễn Sơn Trà

Điện thoại: 

Email: tralns@danang.gov.vn

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 0 9 5 8 9 2 2 8
Hôm nay: 1792
Hôm qua: 6778
Tháng này: 93086
Tổng cộng: 0009589228