Công nhận Bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

        Xem với cỡ chữ    

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT. Sau khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng CNTT-KT&KĐCLGD Sở GD&ĐT xử lý.

- Bước 2: Cán bộ phụ trách công tác quản lý, cấp phát văn bằng Phòng CNTT-KT&KĐCLGD nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, làm công văn công nhận văn bằng, báo cáo lãnh đạo Phòng, trình lãnh đạo Sở GD&ĐT xem xét, quyết định.

- Bước 3: Lãnh đạo Sở ký và chuyển hồ sơ về Phòng CNTT-KT&KĐCLGD để vào sổ. Phòng CNTT-KT&KĐCLGD chuyển bộ phận văn thư Sở GD&ĐT đóng dấu. Bộ phận văn thư chuyển hồ sơ và giấy công nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ghi vào sổ lưu và giao trả kết quả cho công dân.

3.2. Cách thức thực hiện:

Công dân có nhu cầu đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

+ Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+  Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc.

3.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

3.6. Cơ quan thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT.

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

3.8. Lệ phí: Không có.

3.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu đơn đề nghị công nhận bằng tốt nghiệp THPT do cơ sở nước ngoài cấp theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ GD&ĐT

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Hồ sơ quy định trên phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.

- Ngoài các giấy tờ trên, người có văn bằng gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan như: Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; văn bản công nhận chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng.

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục năm 2005;

- Quyết định số: 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

Mẫu đơn tải tại đây

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 0 9 9 5 9 4 3 6
Hôm nay: 2423
Hôm qua: 4929
Tháng này: 159746
Tổng cộng: 0009959436