Hơn 16.000 học sinh thành phố tham gia Chương trình truyền thông giáo dục văn hóa ứng xử với mạng xã hội và phòng chống ma túy, bạo lực học đường năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Tiếp tục triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định số 9235/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND thành phố về việc ban hành Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 9632/KH-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về Thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020; Chương trình hành động số 41-Ctr/TU ngày 03/9/2015 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”.

 

Báo cáo viên của Phòng Chính trị An ninh nội bộ - Công an thành phố tại buổi Truyền thông Giáo dục văn hóa ứng xử mạng xã hội tại Trường THPT Phan Châu Trinh

 

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố tiếp tục triển khai Chương trình truyền thông  theo Kế hoạch liên ngành Giáo dục và Đào tạo và Công an thành phố thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT với  chuyên đề "Giáo dục văn hóa ứng xử mạng xã hội, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho thanh niên năm học 2017-2018".  Chương trình truyền thông được các báo cáo viên của Phòng Chính trị, tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Chính trị An ninh nội bộ và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố truyền tải xuyên suốt qua các nội dung chính như: Giáo dục đạo đức lối sống và những thói quen tích cực; Định hướng sử dụng internet và văn hóa ứng xử mạng; Cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy, phòng chống ma túy xâm nhập học đường.

 

 

 

Báo cáo viên của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố tại buổi Truyền thông Phòng, chống May túy, bạo lực học đường cho thanh niên tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám

 

Với sự phối hợp hiệu quả giữa liên ngành giáo dục và đào tạo, công an thành phố, các chương trình truyền thông đã góp phần lớn cung cấp, cập nhật, trang bị kiến thức kỹ năng cho học sinh trong khai thác thông tin bổ ích trên internet cũng như ứng phó với tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; các chương trình truyền thông tại các trường học là hoạt động cụ thể hóa các chủ trương "Thành phố 4 an", "Năm văn hóa, văn minh đô thi".

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 3 9 2 9 9 1
Hôm nay: 2706
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71905
Tổng cộng: 0011392991