Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thủ quỹ cho các đơn vị, trường học

        Xem với cỡ chữ    

Trong 3 ngày, từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 6 năm 2018, Trung tâm GDTX số 1 phối hợp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội-Phân hiệu Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thủ quỹ cho các đơn vị, trường học.

 

Lớp bồi dưỡng sẽ trang bị cho đội ngũ làm công tác thủ quỹ trường học các nội dung hoạt động nghiệp vụ liên quan đến công tác thủ quỹ như: chế độ, thể lệ thu chi tài chính của đơn vị; chế độ quản lý tiền mặt của Nhà nước; kế hoạch tiền mặt của đơn vị; Quy trình nghiệp vụ về kiểm đếm, đóng gói, thu chi và bảo quản tiền mặt; thủ tục về quan hệ tiền mặt với ngân hàng và khách hàng; Thủ tục về mở sổ sách, xử lý các chứng từ, ghi chép và làm báo cáo thống kê, cập nhật việc thu chi của quỹ tiền mặt./.

                                                   PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 2 2 2 6 7 0
Hôm nay: 1099
Hôm qua: 1450
Tháng này: 43455
Tổng cộng: 0011222670