Chiến dịch truyền thông mẫu về phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

1. Thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-UBND ngày 17/3/2018 của UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1887/UBND-CATP ngày 19/3/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020"; Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020", Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố Đà Nẵng (PC47) tổ chức truyền thông mẫu tại 03 trường THPT và 04 trường THCS trên địa bàn thành phố.

 

 

2. Chiến dịch truyền thông nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên nắm chắc về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; đặc biệt, phòng ngừa về tác hại của các loại ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và chất hướng thần mới để nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm, kiên quyết không để ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội có cơ hội xâm nhập vào trường học; tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên lên án, phát hiện, tố giác và phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, từng bước kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, tạo môi trường lành mạnh trong các đơn vị, trường học.

 

 

3. Nội dung tuyên truyền về tình hình về tội phạm và tệ nạn về ma túy trên thế giới, tại Việt Nam và tại thành phố Đà Nẵng từ đó giúp học sinh, sinh viên hiểu đúng về thực trạng tội phạm và tệ nạn về ma túy; Luật phòng, chống tội phạm về ma túy và các văn bản khác của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy gắn với các hoạt động hướng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa"; phát động các phong trào quần chúng trong nhà trường cùng tham gia với các tổ chức quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, tệ nạn mua bán người. Tuyên truyền về ma túy: các loại ma túy, tác hại của từng loại ma túy; cách phân biệt, nhận biết các chất ma túy; các đặc điểm của người nghiện ma túy, sử dụng ma túy; các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và các biện pháp để phòng tránh cho bản thân và gia đình; tiếp tục phát huy các mô hình "Trường học xanh, trường học không ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội", "Hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội"; các phong trào "Nói không với ma túy, mại dâm", "Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội".

 

 

4. Chiến dịch truyền thông phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội do Sở GD&ĐT phối hợp với Công an thành phổ tổ chức đã mang lại kết quả tích cực, có ý nghĩa phát động và định hướng nội dung, phương pháp cho tất cả các đơn vị, trường học trong toàn ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của thành phố.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 2 0 3 2 1 8 5
Hôm nay: 2613
Hôm qua: 3315
Tháng này: 85667
Tổng cộng: 0012032185