Buổi họp giới thiệu Dự án “Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non (CITIES)” tại thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Dự án “Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non” tại thành phố Đà Nẵng; Để khởi động Dự án, sáng nay, ngày 5/6/2019 tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Sở GDĐT và VVOB Việt Nam phối hợp tổ chức buổi giới thiệu Dự án CITIES.

 

 

Đại biểu tham dự gồm có: Tổ chức VVOB Việt Nam, đại diện lãnh đạo và phòng giáo dục mầm non Sở GDĐT, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà, phòng GDĐT quận Sơn Trà, Ban Giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn của 8 trường tham gia Dự án, đại diện Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng.

 

Mục tiêu của Dự án nhằm trang bị cho các nhà thực hành giáo dục tại Đà Nẵng và Việt Nam sự hiểu biết sâu về các rào cản đô thị ảnh hưởng đến việc học tập những năm đầu đời trong các cộng đồng có nhiều thách thức về kinh tế và thành lập cộng đồng thực hành có thể giúp hệ thống giáo dục thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện nay.

 

 

Mục tiêu cụ thể là xác định các rào cản đô thị chính ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và thực hiện mô hình thí điểm tại 8 trường mầm non. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020 gồm 06 trường mầm non công lập: Rạng Đông, Họa My, Vành Khuyên, Hoàng Yến, Hoàng Cúc, Sơn Ca và 02 trường mầm non tư thục: Vietkid 2, Con Ong Nhỏ.

 

 

Trong một năm, VVOB Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn về Quan sát trẻ theo quá trình cho giáo viên và cán bộ quản lí của 8 trường mầm non tại Đà Nẵng. Sau đó các giáo viên và cán bộ quản lí sẽ phổ biến lại cho các đồng nghiệp khác trong trường. Mục tiêu sau cùng là tiếp cận được 395 giáo viên, 27 cán bộ quản lí và 3143trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. VVOB cũng sẽ tập huấn cán bộ giáo dục thuộc Sở và các Phòng GDĐT về thực hiện quan sát trẻ. VVOB sẽ hợp tác với Đại học Sư phạm Đà Nẵng, tổ chức trao đổi với các chuyên gia quốc tế về phát triển chuyên môn cho giáo viên, củng cố và thích ứng các thực hành tốt trên thế giới về đối phó với các rào cản trong học tập ở môi trường đô thị ở các trường mầm non tại Việt Nam. Kết quả của giai đoạn thí điểm sẽ được tài liệu hóa và chia sẻ với cộng đồng các nhà thực hành giáo dục, nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách tại Hội nghị chuyên đề cấp quốc gia được tổ chức vào tháng 03 năm 2020 cùng với các ấn phẩm nhằm nhân rộng mô hình đến các thành phố khác tại Việt Nam.

 

 

 

Những bằng chứng thu thập từ giai đoạn thí điểm sẽ hỗ trợ cho các kế hoạch mở rộng của VVOB tại Việt Nam và quá trình ký kết thỏa thuận hợp tác với thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Kết quả của Dự án là:

- Sở GDĐT, giáo viên và các cán bộ quản lý được nâng cao năng lực để giải quyết các rào cản do bối cảnh đô thị mang lại đối với việc học của trẻ.

- Các nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn và xây dựng được một nền tảng kiến thức mới về các rào cản đối với việc học tập và sự tham gia trẻ em thành thị - so với kiến thức hiện có về giáo dục mầm non (GDMN) và so với các rào cản đối với học tập tại các huyện nông thôn khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống tại Việt Nam.

- Một đội ngũ đông đảo các đơn vị liên quan chung vai hỗ trợ hệ thống GDMN thích nghi với bối cảnh thay đổi hiện nay. Các đơn vị này sẽ theo một lộ trình học hỏi kinh nghiệm ở cấp địa phương và tham gia vào đối thoại ở cấp quốc gia. Đồng thời họ sẽ dần dần trở thành một cộng đồng thực hành học hỏi lẫn nhau thông qua đối thoại với các cơ quan chính phủ có liên quan.

Tổng chi phí vận hành Dự án là 157.415 Euro (4.171.497.500 VNĐ)./.

 

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 2 0 9 2 1 3
Hôm nay: 4889
Hôm qua: 4444
Tháng này: 9333
Tổng cộng: 0014209213