Bồi dưỡng giáo viên cốt cán chuẩn bị cho triển khi Chương trình Giáo dục phổ thông mới

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Chương trình Giáo dục phổ thông; để chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới đạt kết quả tốt nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 về việc tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng sẽ chọn cử 99 giáo viên tiểu học, 60 giáo viên trung học cơ sở và 27 giáo viên trung học phổ thông tham gia bồi dưỡng giáo viên cốt cán đợt 1 tại Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng từ ngày 08-10/10/2019.

 

Khai mạc lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán

 

Tham gia khóa bồi dưỡng lần này, giáo viên cốt cán các cấp sẽ tìm hiểu, nghiên cứu 3 chuyên đề:

 

- Những nội dung cơ bản về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018;

 

- Chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm;

 

- Xây dựng kế hoạch dạy học phát triển năng lực học sinh.

 

Sau đợt tập huấn, bồi dưỡng, các giáo viên tham dự sẽ đạt được các yêu cầu sau:

 

- Phân tích được Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 về: tư tưởng chủ đạo và quan điểm phát triển Chương trình, những đặc trưng của Chương trình Giáo dục phổ thông về phẩm chất và năng lực, tích hợp và phân hóa, hướng nghiệp và giáo dục STEM, tính mở và linh hoạt, định hướng về phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá.

 

- Phân tích được đặc điểm, những điểm mới của Chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về: quan điểm xây dựng, mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục, định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục,…

 

- Phân tích một kế hoạch dạy học / giáo án  minh họa và xây dựng được kế hoạch dạy học/giáo án cho một chủ đề môn học tương ứng.

 

- Xây dựng được kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp tại đơn vị và địa phương về hướng dẫn thực hiện Chương trình môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

 

- Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác  khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông.

 

Thông qua hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, với 38 giảng viên cốt cán đầy tâm huyết, kinh nghiệm, trách nhiệm đến từ Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng, hy vọng đội ngũ giáo viên cốt cán của thành phố Đà Nẵng sẽ gặt hát được nhiều kết quả tốt từ khóa bồi dưỡng lần này. Đây là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng triển khai bồi dưỡng giáo viên đại trà trong thời gian đến, góp phần thành công trong công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa lần này.

 

                                                PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 0 6 5 2 2 2
Hôm nay: 811
Hôm qua: 2449
Tháng này: 23280
Tổng cộng: 0014065222