Thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-SGDĐT ngày 02/10/2019 về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng tại Trường THPT Thái Phiên.

 

Bà Lê Thị Ngọc Mai - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đang công bố Quyết định Thanh tra

 

Ngày 15/10/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành Công bố Quyết định tại Trường THPT Thái Phiên. Tại buổi Công bố, bà Lê Thị Ngọc Mai,  Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 1580/QĐ-SGDĐT; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định

 

Theo Quyết định, thời gian thanh tra trực tiếp tại Trường THPT Thái Phiên là 07 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra../

 

THANH TRA SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 0 5 8 6 6 6
Hôm nay: 46
Hôm qua: 3250
Tháng này: 16724
Tổng cộng: 0014058666