Công bố công khai kết luận thanh tra tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 1412/QĐ-SGDĐT ngày 16/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng từ ngày 24/9/2019 đến ngày 03/10/2019. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/10/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT ngày 04/11/2019 về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

 

Vào lúc 14 giờ 25 ngày 05/11/2019, tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng, Chánh Thanh tra Sở GDĐT đã công bố công khai kết luận thanh tra.

 

Thành phần tham dự gồm có:

- Đại diện Sở GDĐT;

- Đại diện Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1412/QĐ-SGDĐT;

- Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Quản lý văn phòng, nhân viên có liên quan về công tác quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nhà giáo, chương trình giáo dục, tiếp nhận học sinh Việt Nam;

- Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần KinderWorld Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

 

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GDĐT đang phát biểu chỉ đạo

 

Thanh tra Sở GDĐT

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 1 2 9 8 9 7
Hôm nay: 661
Hôm qua: 3000
Tháng này: 250107
Tổng cộng: 0013129897