Công bố công khai kết luận thanh tra tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 1838/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner từ ngày 28/11/2019 đến ngày 06/12/2019. Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/12/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở GDĐT đã ký ban hành Kết luận số 26/KL-SGDĐT ngày 06/01/2020 về việc thanh tra chuyên ngành tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner.

 

Lúc 14 giờ 15 ngày 10/01/2020, tại Trường Phổ thông Hermann Gmeiner, bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh Thanh tra Sở GDĐT, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố công khai kết luận thanh tra. Kết luận số 26/KL-SGDĐT đã chỉ ra những ưu điểm, những kết quả đạt được của nhà trường cần tiếp tục duy trì, phát huy và nghiêm túc khắc phục các hạn chế về việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ, nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner sẽ công khai kết luận thanh tra bằng cách niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả việc khắc phục các vấn đề đã nêu (qua Thanh tra Sở GDĐT) trước ngày 12/02/2020./.

 

THANH TRA SỞ GDĐT

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 3 1 1 6 9 6
Hôm nay: 2062
Hôm qua: 7766
Tháng này: 166940
Tổng cộng: 0013311696