Thanh tra công tác tổ chức và hoạt động tại các trung tâm ngoại ngữ

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2020 - 2021, ngày 03/11/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác tổ chức và hoạt động tại các trung tâm ngoại ngữ.

 

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra tại các đơn vị: Trung tâm Anh ngữ FAMILY, Trung tâm Tiếng Anh Sophia, Trung tâm Anh ngữ Titan, Trung tâm Anh ngữ Follow Me vào các ngày từ 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020; thời hạn thanh tra là từ lúc thành lập đến thời điểm thanh tra.

 

Đây là cuộc thanh tra chuyên ngành nhằm kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố; đồng thời, nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời những sai phạm (nếu có) của các trung tâm ngoại ngữ.

 

Một số hình ảnh của cuộc thanh tra

 

 

 

Thanh tra Sở

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 1 0 5 3 7 9
Hôm nay: 1480
Hôm qua: 3479
Tháng này: 79260
Tổng cộng: 0015105379