Thanh tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi nghề phổ thông Cấp THPT năm học 2020 - 2021

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-SGDĐT ngày 05/11/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các Quyết định số 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743/QĐ-SGDĐT ngày 28/12/2020 của Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thi Nghề phổ thông cấp THPT năm học 2020 - 2021, Giám đốc Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2021 về việc thanh tra công tác coi thi, chấm thi Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT năm học 2020 - 2021. Đoàn thanh tra có 57 thành viên do bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh thanh tra Sở GDĐT làm Trưởng Đoàn.

 

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra tiến hành các nội dung thanh tra tại 24 Điểm thi thuộc 6 Hội đồng thi: Trường THPT Phạm Phú Thứ; Trường Phổ thông Hermann Gmeiner; Trường TH, THCS và THPT Sky-Line; Trung tâm GDTX số 1; Trung tâm GDTX số 2 và Trung tâm GDTX số 3 từ ngày 05/01/2021 đến khi các Hội đồng thi kết thúc công tác coi thi, chấm thi (dự kiến cuối tháng 01/2021).

 

Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại Điểm thi Trường THPT Trần Phú

 

THANH TRA SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 2 0 5 0 7 6
Hôm nay: 555
Hôm qua: 2746
Tháng này: 3301
Tổng cộng: 0015205076