Công bố công khai Kết luận thanh tra về công tác tổ chức, quản lý và hoạt động tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Việt Nhật

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 20/01/2021, tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (TH, THCS và THPT) Việt Nhật, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1589/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2020 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng thành lập, đã tiến hành buổi công bố công khai kết luận thanh tra công tác tổ chức, quản lý và hoạt động dạy học của Trường TH, THCS và THPT Việt Nhật. Tham dự buổi công khai kết luận thanh tra có các thành viên của Đoàn thanh tra, Ban giám hiệu, nhà đầu tư cùng Hội đồng sư phạm Trường TH, THCS và THPT Việt Nhật.

 

Tại buổi công bố công khai Kết luận thanh tra, bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh thanh tra Sở GDĐT - Trưởng đoàn thanh tra đã công khai toàn văn Kết luận số 190/KL-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra công tác tổ chức, quản lý và hoạt động dạy học tại Trường TH, THCS và THPT Việt Nhật. Trưởng Đoàn thanh tra đã nêu rõ những ưu điểm, những mặt mạnh của Trường TH, THCS và THPT Việt Nhật trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học từ khi được thành lập đến thời điểm thanh tra; đồng thời, cũng lưu ý nhà trường khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà kết luận thanh tra đã nêu nhằm xây dựng, phát triển nhà trường thành một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

 

Phát biểu với Đoàn thanh tra, Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Việt Nhật chấp hành Kết luận thanh tra, cam kết sẽ sớm thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT trước ngày 24/02/2021.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi công bố công khai Kết luận thanh tra:

 

Bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh thanh tra Sở GDĐT - Trưởng đoàn thanh tra

 

Bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh thanh tra Sở GDĐT - Trưởng đoàn thanh tra

 

THANH TRA SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 2 0 5 1 2 4
Hôm nay: 603
Hôm qua: 2746
Tháng này: 3349
Tổng cộng: 0015205124