Thành phố Đà Nẵng xem xét hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông năm học 2021-2022

        Xem với cỡ chữ    

Trên cơ sở tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo đó, UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do HĐND TP quy định.

 

Đối tượng được áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên tắc hỗ trợ là trong 9 tháng của năm học 2021-2022. Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2021-2022. Chính sách hỗ trợ này không áp dụng cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông được miễn học phí theo chính sách của Trung ương và thành phố.

 

Kinh phí hỗ trợ học phí nói khoảng 87,4 tỉ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố bố trí cho ngành GDĐT trong năm 2021 và năm 2022 theo phân cấp quản lý. Trong đó, năm 2021 là 38,8 tỉ đồng, năm 2022 là 48,6 tỉ đồng.

 

Nếu được HĐND thành phố thông qua mức hỗ trợ học phí năm học 2021-2202 sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 của thành phố Đà Nẵng./.

                               

Phòng Kế hoạch-Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 5 9 6 1 3 3 1
Hôm nay: 1117
Hôm qua: 2588
Tháng này: 64783
Tổng cộng: 0015961331