Kết thúc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện kế hoạch thanh tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-SGDĐT ngày 06/7/2021 về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 831/QĐ-SGDĐT có 01 Trưởng đoàn, 03 Phó Trưởng đoàn, 18 thành viên là cán bộ, công chức thuộc Thanh tra thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Sở GDĐT và cộng tác viên thanh tra giáo dục thuộc Sở GDĐT.

Từ ngày 09 đến ngày 22/7/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra các nội dung theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Hội đồng thi, Ban Làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Chấm thi tự luận và Ban Thư ký.

Kết quả thanh tra bước đầu cho thấy, Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi liên quan đến công tác chấm thi đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và triển khai thực hiện đúng quy định về công tác chấm thi; các thành viên Ban làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Chấm thi tự luận và Ban Thư ký làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tuân thủ Quy chế thi và các quy định về phòng chống dịch Covid của Hội đồng thi.

Đến chiều ngày 22/7/2021, sau khi hoàn thành giám sát việc cập nhật dữ liệu tại Hội đồng thi để đối sánh dữ liệu kết quả thi trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh tra đã kết thúc thanh tra công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Hội đồng thi Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng.

THANH TRA SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 5 9 6 1 3 9 4
Hôm nay: 1180
Hôm qua: 2588
Tháng này: 64846
Tổng cộng: 0015961394