Quyết định Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng mấy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Quyết định Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng mấy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng

Tải văn bản về tại đây

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 2 2 2 2 0 2
Hôm nay: 631
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42987
Tổng cộng: 0011222202