Thông báo Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 04/11/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy học tại Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Sở GDĐT thông báo kết luận thanh tra như sau:

1. Cơ sở vật chất, thiết bị

Cơ sở vật chất, thiết bị của Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng cơ bản đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 36 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tuy vậy, biển trường chưa ghi đúng tên trường là: "Singapore International School at DaNang", chưa ghi tên trường bằng Tiếng Việt là: "Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng" theo Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép thành lập Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng, được quy định tại Điểm e, Khoản 2 Điều 36 và Điểm g, Khoản 3, Điều 36 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

2. Đội ngũ nhà giáo

Đội ngũ nhà giáo hiện tại của Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

3. Chương trình giáo dục

Nhà trường đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 và Điểm b, Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; phương pháp giáo dục trẻ tiên tiến tạo điều kiện giúp trẻ phát huy tốt tiềm năng, trẻ được tôn trọng, thương yêu và giáo dục trong môi trường an toàn và chất lượng.

Nhà trường đã thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 và Điểm b, Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

4. Tiếp nhận học sinh Việt Nam

Năm học 2019 - 2020, Trường có 268 trẻ em, học sinh; trong đó, có 139 trẻ em, học sinh Việt Nam, chiếm tỷ lệ 51,9%. Đối với giáo dục MN, trẻ em Việt Nam chiếm tỷ lệ 56,8% (63/111); đối với giáo dục phổ thông, học sinh phổ thông Việt Nam chiếm tỷ lệ 48,4% (76/157). Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng tiếp nhận học sinh Việt Nam vượt quá quy định tại Điều 39 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

5. Kiến nghị biện pháp xử lý

Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì, phát huy những ưu điểm, những kết quả đạt được và nghiêm túc khắc phục các hạn chế đã nêu trên như sau:

- Sửa đổi biển trường, ghi rõ tên trường theo đúng tên được thành lập trong Quyết định số 3657/QĐ-UBND;

- Kể từ năm học 2019 - 2020 và những năm học tiếp theo, Trường điều tiết giảm tiếp nhận đối với trẻ em Việt Nam để đảm bảo số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại Trường theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP;

- Trong khi chờ văn bản của Bộ GDĐT quy định nội dung giáo dục bắt buộc đối với người học là công dân Việt Nam học tập tại trường, Trường tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai chương trình Việt Nam học dành cho học sinh cấp THCS và THPT trên cơ sở tham vấn từ Phòng Giáo dục trung học Sở GDĐT.

Yêu cầu lãnh đạo Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng công khai kết luận thanh tra bằng cách niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị, thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục và báo cáo kết quả việc khắc phục các vấn đề đã nêu (qua Thanh tra Sở GDĐT) trước ngày 03/12/2019./.

(Xem chi tiết tại tệp kèm theo)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 2 0 9 4 3 6
Hôm nay: 5112
Hôm qua: 4444
Tháng này: 9556
Tổng cộng: 0014209436