Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Số 2 Hòa Phong - Thí điểm nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 20/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-SKHĐT (file đính kèm) về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Số 2 Hòa Phong - Thí điểm nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi với các nội dung chính sau:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu(VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Giám sát thi công xây dựng

81.773.000

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I năm 2020

Trọn gói

120 Ngày

2

Xây lắp công trình Trường mầm non Số 2 Hòa Phong - Thí điểm nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi

2.711.996.000

Ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I năm 2020

Trọn gói

120 Ngày

3

Bảo hiểm công trình

4.979.000

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I năm 2020

Trọn gói

120 Ngày

 

 

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai xây dựng công trình. Các tổ chức quan tâm gói thầu xây lắp có thể theo dõi thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

 

                                                              Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 3 5 9 6 5 3 5
Hôm nay: 6332
Hôm qua: 8212
Tháng này: 56653
Tổng cộng: 0013596535