Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS An Khê (giai đoạn 1)

        Xem với cỡ chữ    

 

Ngày 20/4/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND (file đính kèm) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS An Khê (giai đoạn 1) với các nội dung chính sau:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thiết kế BVTC - dự toán

645.219.100

Vốn ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn/

Hai túi hồ sơ

Quý II

năm

2020

Trọn gói

30 ngày

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán

96.491.500

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

20 ngày

3

Xây lắp

23.923.225.620

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn/

Hai túi hồ sơ

Quý III

năm

2020

Trọn gói

270 ngày

4

Thiết bị

2.350.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn/

Một túi hồ sơ

Quý III

năm

2020

Trọn gói

30 ngày

5

Thẩm định giá thiết bị

7.813.750

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

10 ngày

6

Bảo hiểm công trình

43.916.600

Chỉ định thầu

-

Quý III

năm

2020

Trọn gói

Theo tiến độ công trình và bảo hành

 
 

Các tổ chức quan tâm có thể theo dõi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

 

                                                         

Phòng Kế hoạch – Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 9 9 8 0 9
Hôm nay: 2032
Hôm qua: 3682
Tháng này: 73690
Tổng cộng: 0015099809