Về việc thăm dò dư luận đối với Dự thảo Nghị quyết Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

        Xem với cỡ chữ    

THÔNG BÁO

Về việc thăm dò dư luận đối với Dự thảo Nghị quyết Đề án "Sữa học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

 

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 và Căn cứ hiệu quả, chất lượng việc triển khai Đề án "Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"; Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan chủ trì soạn thảo) tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với Dự thảo Nghị quyết Đề án "Sữa học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" (bản dự thảo đính kèm).

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 22/4/2020 đến ngày 30/4/2020.

Ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo:

Địa chỉ: Tầng 21, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3818943 - Email: phonggdmn.sodanang@moet.edu.vn./.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------------------------

Đính kèm văn bản: 1, 2, 3

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 9 9 8 3 0
Hôm nay: 2053
Hôm qua: 3682
Tháng này: 73711
Tổng cộng: 0015099830