Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học khu vực Trung Nghĩa (giai đoạn 1)

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 05/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu học khu vực Trung Nghĩa (giai đoạn 1) với các nội dung chính sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập hồ sơ thiết kế - dự toán

474.894.000

Vốn ngân sách thành phố

Chỉ định thầu

Một giai đoạn/

Hai túi hồ sơ

Quý II

năm

2020

Trọn gói

30 ngày

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán

90.553.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

15 ngày

3

Thẩm định giá thiết bị

9.500.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

15 ngày

4

Thí nghiệm nén tĩnh cọc

67.488.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

20 ngày

5

Bảo hiểm công trình

40.103.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

Theo tiến độ công trình và bảo hành

6

Lập HSMT, đánh giá HSDT

46.048.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

30 ngày

7

Xây lắp và Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình

24.235.635.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn/

Hai túi hồ sơ

Quý III

năm

2020

Trọn gói

210 ngày

 
 

Các tổ chức quan tâm có thể theo dõi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

---------------------

(Đính kèm Quyết định số 1592/QĐ-UBND

 

                                                          Phòng Kế hoạch – Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 9 9 4 6 1
Hôm nay: 1684
Hôm qua: 3682
Tháng này: 73342
Tổng cộng: 0015099461