Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới khối phòng học Trường tiểu học Âu Cơ

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 05/5/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới khối phòng học Trường tiểu học Âu Cơ với các nội dung chính sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập HSMT, đánh giá HSDT

19.677.000

Vốn ngân sách thành phố

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

25 ngày

2

Bảo hiểm

17.590.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

Theo tiến độ công trình và bảo hành

3

Xây lắp và Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình

10.356.354.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn/

Một túi hồ sơ

Quý II

năm

2020

Trọn gói

150 ngày

 
 

Các tổ chức quan tâm có thể theo dõi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

-------------------

(Đính kèm Quyết định số 1593/QĐ-UBND)

 

                                                          Phòng Kế hoạch – Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 0 7 0 0 9 4
Hôm nay: 3073
Hôm qua: 2933
Tháng này: 43975
Tổng cộng: 0015070094