Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới thay thế khối nhà đa năng - Trường THCS Lê Lợi

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 22/6/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới thay thế khối nhà đa năng - Trường THCS Lê Lợi với các nội dung chính sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thi công xây dựng

6.92.017

Ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, III

năm

2020

Trọn gói

90 ngày

4

Mua sắm thiết bị

165.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III, III

năm

2020

Trọn gói

15 ngày

 

 

Các tổ chức quan tâm có thể theo dõi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

                                                             

Phòng Kế hoạch – Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 5 7 8 5 2 9 9
Hôm nay: 2603
Hôm qua: 3889
Tháng này: 130686
Tổng cộng: 0015785299