Phê dyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 07/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 219/QĐ-SKHĐT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sân thể thao Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh với các nội dung chính sau:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Xây lắp

1.284.220.086

NSTP

Đấu thầu rộng rãi

(qua mạng)

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

120 ngày

2

Lập HSMT, đánh giá HSDT Xây lắp

2.440.018

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

60 ngày

3

Thẩm định HSMT + kết quả LCNT xây lắp

1.900.000

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

4

Thiết bị

99.942.000

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

5

Giám sát thi công xây dựng

40.077.299

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

120 ngày

6

Giám sát lắp đặt thiết bị

801.335

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 1 0 5 4 2 6
Hôm nay: 1527
Hôm qua: 3479
Tháng này: 79307
Tổng cộng: 0015105426