Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà đa năng Trường THPT Ngô Quyền

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 09/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà đa năng Trường THPT Ngô Quyền với các nội dung chính sau:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

1

Xây lắp và thiết bị bơm chữa cháy, cấp nước sinh hoạt

6.664.348.884

NSTP

Đấu thầu rộng rãi

(qua mạng)

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2020

Trọn gói

120 ngày

2

Lập HSMT, đánh giá HSDT Xây lắp

12.131.563

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

60 ngày

3

Thẩm định HSMT + kết quả LCNT xây lắp

5.514.347

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

30 ngày

4

Thiết bị

108.072.000

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

5

Giám sát thi công xây dựng

199.200.255

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

120 ngày

6

Giám sát lắp đặt thiết bị

3.106.077

NSTP

Chỉ định thầu

-

Quý III/2020

Trọn gói

45 ngày

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 1 0 5 3 7 4
Hôm nay: 1475
Hôm qua: 3479
Tháng này: 79255
Tổng cộng: 0015105374