CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU HIẾN PHÁP NĂM 2013

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013).

       Tại hội nghị, báo cáo viên đã giới thiệu, phổ biến nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 ngày 28/11/2013. Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 01 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Trong đó bổ sung mới 12 điều, sửa đổi 111 điều và 07 điều giữ nguyên không sửa đổi. Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946. 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

       Thông qua Hội nghị các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục các quận, huyện, Chủ tịch Công đoàn các trường học và đơn vị trực thuộc nắm rõ hơn nội dung, mục đích ý nghĩa và những điểm mới của Hiến pháp năm 2013; phát huy vai trò, trách nhiệm của  các cấp Công đoàn trong việc tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tôn trọng, tuân thủ, chấp hành những quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng
 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 2 2 2 0 2 9
Hôm nay: 458
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42814
Tổng cộng: 0011222029