Tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 97-KH/BTGTU ngày 15/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức đợt bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè cho công chức, viên chức và người lao động trên toàn thành phố, gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

 

Đây là hoạt động thường niên nhằm cập nhật kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức và người lao động. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 

Lớp bồi dưỡng do Phòng GDĐT quận Liên Chiểu tổ chức

 

 

Lớp bồi dưỡng do Phòng GDĐT quận Thanh Khê tổ chức

 

Nội dung bồi dưỡng chính trị gồm 02 chuyên đề, cụ thể: Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 08-QĐ/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; nội dung bồi dưỡng pháp luật gồm 04 chuyên đề về Luật an ninh mạng, Luật phòng chống tham nhũng, Luật tố cáo, Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Kết thúc lớp học, tất cả học viên đều phải viết bài thu hoạch theo câu hỏi của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tư pháp thành phố.

 

VĂN PHÒNG SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 2 0 8 7 1 3
Hôm nay: 4389
Hôm qua: 4444
Tháng này: 8833
Tổng cộng: 0014208713