Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thi thay hoặc nhờ thi hộ

        Xem với cỡ chữ    

Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thi thay hoặc nhờ thi hộ là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP Ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ ngày 10 tháng 03 năm 2021.

 

 

Theo đó, người có hành vi trên bị xử phạt hành chính từ 14 triệu đến 16 triệu đồng. Đối với thí sinh dự thi, các hành vi vi phạm trên ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bị xử lí theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Ngoài ra, tại các điều 14, 15 của Nghị định 04/2021 cũng quy định mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, cụ thể:

Điều 14. Vi phạm quy định về thi

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi và người tổ chức thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi.

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật về kỳ thi.

3. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thi theo các mức phạt sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vào khu vực tổ chức thi, chấm thi khi không được phép; mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức chấm thi sai quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác hoặc nhờ người khác làm bài hộ hoặc thi thay, thi kèm.

4. Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi làm mất bài thi của thí sinh.

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

c) Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm c, d, đ khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 15. Vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức kiểm tra, đánh giá lại kết quả của người học đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

 

PHÒNG CNTT-KT&KĐCLGD

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 5 9 6 1 3 4 9
Hôm nay: 1135
Hôm qua: 2588
Tháng này: 64801
Tổng cộng: 0015961349