Thông báo về việc mời thầu

        Xem với cỡ chữ    

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI THẦU


Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-SKHĐT ngày 24/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo mời thầu:

- Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

- Gói thầu: Xây lắp công trình.

- Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1.

- Giá gói thầu: 3.770.282.554 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm năm mươi bốn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp).

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ  07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2018 đến 08 giờ 55 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2018 (trong giờ làm việc).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 21, Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, TP. Đà Nẵng.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/01 bộ.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng. Hình thức: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng. Địa chỉ: Tầng 21, Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, TP. Đà Nẵng.

- Đóng thầu lúc: 08 giờ 55 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2018.

- Mở thầu lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2018; tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng (địa chỉ: Tầng 21, Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, TP. Đà Nẵng)./.

Tải văn bản tại đây

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 1 6 0 4 7 0
Hôm nay: 1514
Hôm qua: 2649
Tháng này: 54226
Tổng cộng: 0011160470