Gửi báo cáo thống kê định kỳ năm học 2010-2011 (gửi các Sở)

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thống kê năm học 2010-2011 khối các Trường Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh/thành phố theo các biểu mẫu thống kê (gửi kèm).

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo thống kê năm học 2010-2011 khối các Trường Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh/thành phố theo các biểu mẫu thống kê (gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện báo cáo thống kê, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần lưu ý một số điểm sau đây:

1. Yêu cầu nộp báo cáo đúng thời hạn ghi trên biểu mẫu.

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo khi báo cáo số liệu tổng hợp chung, đề nghị gửi kèm theo báo cáo thống kê của các trường Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc tỉnh/thành phố.

3. Đối với những biểu mẫu thống kê không có số liệu đề nghị ghi rõ "không có".

4. Các Sở Giáo dục và Đào tạo nộp báo cáo thống kê gửi bản mềm qua địa chỉ E-mail VuKHTC@moet.edu.vn ; mrngockhtc@gmail.com ,đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản (bản cứng), có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu để xác nhận tính pháp lý của số liệu về địa chỉ Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội.

5. Biểu mẫu thống kê gửi kèm công văn này có thể lấy từ địa chỉ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, http://www.moet.gov.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với đ/c Vũ Thanh Hương - Trưởng phòng Thống kê,

Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 04.38694075; Fax: 04.36230740.

Thông tin chi tiết xem tệp đính kèm

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 1 4 9 0 5 7
Hôm nay: 1810
Hôm qua: 12638
Tháng này: 42813
Tổng cộng: 0011149057