Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khối lớp học 3 tầng Trường THCS Nguyễn Huệ

        Xem với cỡ chữ    

 

Ngày 07/4/2020, Sở UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1226/QĐ-UBND (file đính kèm) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khối lớp học 3 tầng Trường THCS Nguyễn Huệ với các nội dung chính sau:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập hồ sơ thiết kế - dự toán

496.774.000

Vốn ngân sách thành phố

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn/

Hai túi hồ sơ

Quý II

năm

2020

Trọn gói

30 ngày

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán

74.200.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

10 ngày

3

Thẩm định giá thiết bị

1.520.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

10 ngày

4

Lập HSMT, đánh giá HSDT

33.619.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

60 ngày

5

Bảo hiểm

17.168.000

Chỉ định thầu

-

Quý II

năm

2020

Trọn gói

Theo tiến độ công trình và bảo hành

6

Xây mới khối lớp học 3 tầng Trường THCS Nguyễn Huệ

16.683.301.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một giai đoạn/

Hai túi hồ sơ

Quý II

năm

2020

Trọn gói

360 ngày

7

Cung cấp, lắp đặt thiết bị

800.000.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn/

Một túi hồ sơ

Quý III

năm

2020

Trọn gói

90 ngày

 

 

Hiện nay, UBND quận Hải Châu đang thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai các gói thầu, các tổ chức quan tâm có thể theo dõi thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

 

                                                              Phòng Kế hoạch – Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 6 6 4 5 3 8
Hôm nay: 4720
Hôm qua: 4176
Tháng này: 92511
Tổng cộng: 0014664538