Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 24/4/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, tuyển sinh vào lớp 10 công lập 10.252 học sinh/261 lớp. Trong đó, có Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thuộc quận Cẩm Lệ được thành lập mới trong năm học 2020-2021.

 

Năm học 2020-2021, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tuyển sinh vào lớp 10 850 học sinh/20 lớp.

Các trường THPT ngoài công lập (bao gồm Trường PT nhiều cấp học và trường THPT) căn cứ số phòng học, phòng học bộ môn, đội ngũ giáo viên hiện có,… để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, báo cáo Sở GDĐT phương án tuyển sinh để Sở GDĐT phê duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh; tổ chức công bố công khai phương án tuyển sinh tại đơn vị mình và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chi tiết theo file đính kèm./.

(Đính kèm văn bản)

                                                Phòng Kế hoạch- Tài chính

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 6 6 4 3 3 0
Hôm nay: 4512
Hôm qua: 4176
Tháng này: 92303
Tổng cộng: 0014664330