Thông báo danh sách nộp phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ

        Xem với cỡ chữ    

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ năm học 2020-2021 Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông báo danh sách những người đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ năm học 2020-2021:

- Danh sách những người đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển TẠI ĐÂY

- Hướng dẫn tài liệu ôn tập TẠI ĐÂY

- Link tải tài liệu TẠI ĐÂY

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác0 0 1 6 0 6 6 1 9 6
Hôm nay: 3192
Hôm qua: 3765
Tháng này: 77104
Tổng cộng: 0016066196