Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm bổ sung cán bộ quản lý cho các đơn vị trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức công bố các Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm ông Lê Đức Hà, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Thành Tài giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Phan Thành Tài thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định; theo Quyết định số 3524/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Công bố Quyết định tại Trường THPT Phan Thành Tài

 

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho ông Lê Đức Hà

 

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định; theo Quyết định số 3105/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Ông Thái Văn Hân - Phó Giám đốc Sở GDĐT trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho bà Nguyễn Thị Minh Huệ

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 0 9 9 7 2 3 8 9
Hôm nay: 1998
Hôm qua: 4365
Tháng này: 172699
Tổng cộng: 0009972389