Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1905/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2017 về việc thanh tra công tác tổ chức và hoạt động của một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo Quyết định, thời kỳ thanh tra là từ 01/01/2016 đến 31/7/2017. Đoàn thanh tra đến công bố Quyết định và thanh tra trực tiếp tại các trung tâm ngoại ngữ từ ngày 07/8 đến ngày 14/8/2017. Tại buổi công bố, ông Mai Tấn Linh - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 1905/QĐ-SGDĐT; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra (Điều 46, 47, 48, 57, 58 của Luật Thanh tra ngày 15/11/2010) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trưởng đoàn thanh tra cũng nhấn mạnh: thông qua thanh tra nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót của các đơn vị theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 

Đoàn thanh tra làm việc tại Trung tâm Anh ngữ AMA Đà Nẵng

 

Quang cảnh buổi làm việc tại Trung tâm Anh ngữ Việt Úc

THANH TRA SỞ

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 3 9 2 9 8 6
Hôm nay: 2701
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71900
Tổng cộng: 0011392986