Tổ chức thanh tra chuyên đề về công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học; thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm học 2018 - 2019, ngày 04/9/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1367/QĐ-SGDĐT về việc thanh tra công tác tuyển sinh, các khoản thu đầu năm học 2018 – 2019; việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo tại một số cơ sở giáo dục trực thuộc.

 

Quang cảnh buổi làm việc tại Trường THPT Thanh Khê

 

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra đã làm việc tại các trường THPT: Nguyễn Hiền, Thanh Khê, Thái Phiên, Phan Thành Tài và trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến. Thời gian thanh tra trực tiếp tại các đơn vị diễn ra từ ngày 11/9/2018 đến ngày 14/9/2018.

 

Đoàn Thanh tra làm việc tại Trường THPT Nguyễn Hiền

 

Đây là đợt thanh tra chuyên đề nhằm kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh và thực hiện công khai theo quy định mới tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời cũng là việc làm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) trong công tác quản lý của Hiệu trưởng, nhất là các khoản thu đầu năm học  theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

THANH TRA SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 2 2 2 0 4 2
Hôm nay: 471
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42827
Tổng cộng: 0011222042