Công bố Quyết định Thanh tra tại Trường THPT Ông Ích Khiêm

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SGDĐT ngày 03/01/2017 về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng tại Trường THPT Ông Ích Khiêm.

Ngày 11/01/2017, Đoàn Thanh tra đã tiến hành Công bố Quyết định tại Trường THPT Ông Ích Khiêm. Tại buổi Công bố, ông Mai Tấn Linh - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 02/QĐ-SGDĐT; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định, thời gian thanh tra trực tiếp tại Trường THPT Ông Ích Khiêm là 03 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 01 năm 2017.

 

Ông Mai Tấn Linh - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đang công bố Quyết định Thanh tra

 

THANH TRA SỞ GD&ĐT

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 0 5 8 8 0 4 7
Hôm nay: 3113
Hôm qua: 5456
Tháng này: 62527
Tổng cộng: 0010588047