Thanh tra chuyên ngành tại Phòng GD&ĐT quận Hải Châu và các trường trên địa bàn quận

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hải Châu và Hiệu trưởng một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận cùng các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý và hoạt động dạy học từ đầu năm học 2016 – 2017 đến nay, Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2017 về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học. Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành làm việc với phòng GDĐT quận Hải Châu và 08 trường trên địa bàn (gồm: 03 trường Mầm non, 03 trưởng Tiểu học và 02 trường Trung học cơ sở). Thời gian thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sẽ diễn ra từ ngày 09/3 đến ngày 23/3/2017.

Công bố Quyết định Thanh tra tại phòng GDĐT quận Hải Châu

 

Nội dung thanh tra tập trung trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, bao gồm việc thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn của các bậc học từ đầu năm học 2016 – 2017; việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; việc đánh giá, xếp loại theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên; công tác phối hợp, kiểm tra của Phòng GDĐT và công tác kiểm tra nội bộ của các trường.

 

Đoàn Thanh tra và cán bộ quản lý giáo dục của quận Hải Châu

 

Sau thanh tra, Đoàn sẽ có báo cáo kết quả đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở ban hành Kết luận thanh tra để chỉ đạo các thủ trưởng đơn vị, trường học kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những sai sót (nếu có) nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục./.

THANH TRA SỞ

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 3 9 2 9 3 3
Hôm nay: 2648
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71847
Tổng cộng: 0011392933