Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Sữa học đường, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Nghị quyết số 106/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của Của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020, Kế hoạch số 2402/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai “Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020”, ngày 31/10/2017 Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Sữa học đường, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Chủ trì Hội nghị, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.

 

Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng (giữa) chủ trì Hội nghị 

 

Hội nghị còn có sự tham dự đông đủ của đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Đại diện Sở Y tế, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng, Thanh tra, Chính trị Tư tưởng, Giáo dục mầm non, Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở GD&ĐT; Lãnh đạo UBND 07 quận, huyện; Lãnh đạo, chuyên viên, kế toán trưởng các PGD&ĐT. Về phía các trường có sự tham dự của hiệu trưởng các trường MN, trường Chuyên biệt Tương Lai, trường Chuyên biệt Thanh Tâm, Trung tâm Câm điếc Miền trung, Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Đà Nẵng.

 

Toàn cảnh Hội nghị Đề án Sữa học đường, giai đoạn 2018-2020 

 

Sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của Lãnh đạo Sở, Bà Đặng Thị Cẩm Tú – Trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT đã triển khai Kế hoạch số 2402//KH-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện "Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến mục tiêu của Đề án, đối tượng thụ hượng cũng như các giải pháp và việc tổ chức thực hiện Đề án trong thời gian đến. Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở cũng triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tài chính, việc thu chi đảm bảo theo quy định khi thực hiện Đề án.

 

Bà Đặng Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non 

 

Hội nghị diễn ra với nhiều ý kiến liên quan về công tác triển khai Đề án, việc xác định các đối tượng thụ hưởng cũng như trách nhiệm phối hợp giữa các phòng ban trong việc triển khai Đề án tại địa phương, những khó khăn vướng mắc và nhiều ý kiến đề xuất của các đơn vị, quận, huyện nhằm triển khai Đề án hiệu quả hơn trên địa bàn thành phố.

 

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bà Lê Thị Bích Thuận- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tiếp thu các ý kiến góp ý, đề xuất đồng thời yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 1340/QĐ-TTg tháng 7/2016 về phê duyệt Chương trình SHĐ cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 và Nghị Quyết số 106 của Hội đồng nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án Sữa học đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020 đến CBQL-GV,VN trong các cơ sở GDMN, cơ sở BTXH và Trung tâm khuyết tật. Các đơn vị tích cực phối hợp và chủ động hơn nữa để chương trình sữa học đường được triển khai hiệu quả tốt nhất, đáp ứng được các mục tiêu là phát triển thể chất cho trẻ mầm non, tạo được sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là phải tạo điều kiện để tất cả trẻ mầm non được tiếp cận chương trình sữa học đường. Các Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Sữa học đường đến các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn quận, huyện, tiến hành thu thập thống kê số liệu trẻ mầm non ra lớp tại các cơ sở để áp dụng cho từng đối tượng thụ hưởng theo Đề án và thực hiện chương trình sữa học đường cho trẻ bắt đầu từ tháng 1/2018. Cử CBQL-GV,NV mầm non tham gia các lớp tập huấn chương trình Sữa học đường cấp thành phố. Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động về chương trình Sữa học đường tại đơn vị và công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và cộng đồng tầng lớp nhân dân được biết tầm quan trọng, tính nhân văn và ý nghĩa của Đề án Sữa học đường đối với thể trạng của trẻ sau này.

 

Một số hình ảnh của buổi Hội nghị

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 1 4 9 1 1 3
Hôm nay: 1866
Hôm qua: 12638
Tháng này: 42869
Tổng cộng: 0011149113