Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với Giáo dục Thường xuyên

        Xem với cỡ chữ    

Vào lúc 08 ngày 28/8/2018, tại Trung tâm GDTX Số 1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với Giáo dục Thường xuyên.

 

 

Về dự hội nghị có sự hiện diện của ông Trần Nguyễn Minh Thành – Phó Giám đốc Sở GDĐT, Ông Trương Văn Hòa – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, các Ông, Bà là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chuyên viên các phòng ban thuộc Sở GDĐT, Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác GDTX của Phòng GDĐT các quận, huyện, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Bí thư Đoàn thanh niên các Trung tâm GDTX.

 

 

Tại Hội nghị, ông Võ Khắc Tiến – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên trong năm học 2017 - 2018. Có thể nói trong năm học qua, GDTX thành phố Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của bậc học đã đề ra cũng như thực hiện một số nội dung mới trong đối mới đối với giáo dục thường xuyên.

Năm học 2018-2019, đối với nhiệm vụ của khối TT GDTX: công tác xóa mù chữ trong độ tuổi quy định tiếp tục được duy trì và giữ vững; thực hiện tốt phần mềm quản lý chống mù chữ theo quy định của Bộ. Số người biết chữ trong độ tuổi 15-60 toàn thành phố đạt 99,62%; thực hiện nghiêm túc theo khung chương trình quy định và biên chế thời gian năm học cũng như tích cực tham gia các hoạt động của cụm thi đua, đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo với các trường ĐH, CĐ, TCCN, hoạt động khởi nghiệp và các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng khác.

Đối với nhiệm vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở phối hợp với Hội Khuyến học thành phố cùng các sở, ban ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai đề án "Xây dựng Xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" và đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu đề ra. Ngoài ra, công tác phổ cập giáo dục, tổ chức thí điểm đánh giá xêp loại Cộng đồng học tập xã, phường, tuần lễ học tập suốt đời… cũng được các đơn vị tích cực triển khai thực hiện. Về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng sau THCS, Sở GD cùng các phòng GD tiếp tục chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, phân phối chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối lớp 9, tăng cường công tác hướng nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau, phối hợp với các trung tâm GDTX triển khai công tác liên kết đào tạo nghề và dạy bổ túc văn hóa phổ thông gắn với dạy nghề; phối hợp với các trung tâm GDTX dạy nghề phổ thông cho học sinh. Theo thống kê, có 11.738 học sinh THCS, 9.291 học sinh THPT học nghề hướng nghiệp, học nghề phổ thông.

Bước vào năm học mới 2018-2019 với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, từ những kết quả đã đạt được và hạn chế cần khắc phục, GDTX tiếp tục triển khai những nhiệm vụ của năm học mới 2018-2019. Trong đó, tập trung kiện toàn củng cố các loại hình trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng và các trung tâm ngoại ngữ - tin học; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ CBQL, giáo viên, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị dạy học; thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng xã hội học tập; tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động; đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý dạy, học.

 

 

Sở GDĐT nhận được các ý kiến đóng góp, trao đổi tại Hội nghị và đại diện Hội Khuyến học thành phố, các Phòng CNTT-KT&KĐCLGD, Văn Phòng Sở, Thanh Tra Sở, TCCB,… trao đổi, giải đáp thắc mắc của các đơn vị, trường học.

Kết luận Hội nghị, Ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở GDĐT tiếp thu và giải đáp các ý kiến góp ý từ các đơn vị, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với Giáo dục thường xuyên.

Mong rằng, Giáo dục thường xuyên thành phố Đà Nẵng sẽ có những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra để trong năm học mới 20186-2019 những hạn chế sẽ được khắc phục, tạo thêm nhiều điểm sáng, góp phần đưa giáo dục, đào tạo thành phố ngày càng phát triển tương xứng với sự mong đợi của xã hội.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 3 9 2 9 8 4
Hôm nay: 2699
Hôm qua: 3166
Tháng này: 71898
Tổng cộng: 0011392984