Hội nghị Hướng dẫn chuyên môn Giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017

        Xem với cỡ chữ    

Vào lúc 14h00 ngày 29/8/2016, tại Trung tâm GDTX, KTTH-HN&DN Thanh Khê, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn chuyên môn Giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017.

 

Về dự hội nghị có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH, Ông Võ Khắc Tiến – Phó Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH, Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy - Phó Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH, cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm GDTX, GDTX-KTTH,HN&DN.

 

Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các trung tâm báo cáo tình hình tuyển sinh khối 10, công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất…cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với công tác giáo dục thường xuyên, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH tiếp thu và giải đáp các ý kiến góp ý từ các đơn vị.

 

Đối với nhiệm vụ năm học 2016-2017, với mục tiêu tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện GTDX thành phố, tập trung kiện toàn củng cố các loại hình trung tâm GDTX, trung tâm học tập cộng đồng và các trung tâm ngoại ngữ - tin học; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ CBQL, giáo viên, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thư viện, trang thiết bị dạy học; thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng xã hội học tập; tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động; đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu người học; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý dạy, học; ông Võ Khắc Tiến – Phó Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH hướng dẫn các nhiệm vụ chủ yếu và ông Phạm Tấn Ngọc Thụy – Phó Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH phổ biến lịch công tác trọng tâm GDTX năm học 2016-2017 đến các đơn vị triển khai thực hiện tốt trong năm học mới.

 

 

 

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017 – Giáo dục thường xuyên. Mong rằng, Giáo dục thường xuyên thành phố Đà Nẵng sẽ có những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra để trong năm học mới 2016-2017 và góp phần đưa giáo dục, đào tạo thành phố ngày càng phát triển.

 

PHÒNG GDTX-CN&ĐH

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết
0 0 1 1 2 2 2 1 3 8
Hôm nay: 567
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42923
Tổng cộng: 0011222138