Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên không tham gia tà đạo “Hội thánh đức chúa trời”

        Xem với cỡ chữ    

 

1. Thời gian qua, tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nổi lên hoạt động của hệ phái Tin lành "Hội thánh Đức Chúa Trời" (hay còn gọi là "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ") với nhiều thủ đoạn lôi kéo, tuyên truyền đạo trái phép, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Hệ phái này bị chính các hệ phái Tin lành chính thống gọi là tà đạo, nội dung giáo lý có nhiều điểm mê tín dị đoan, phản khoa học (tuyên truyền về ngày tận thế và sự cứu rỗi của đáng linh thiêng, không cần đi làm vẫn có ăn); đi ngược thuần phong mỹ tục của dân tộc, có biểu hiện phản văn hóa (lôi kéo tín đồ từ bỏ gia đình, cha mẹ, đòi đạp phá bàn thờ tổ tiên, vợ chồng không được gần gũi vì đó là điều ô uế...); trục lợi tín đồ (phải đóng 1/10 thu nhập của bản thân, hàng tháng phải bỏ tiền vào phong bì có ghi chữ "Cha mẹ yêu anh em rất nhiều", phải ngồi hầu thánh 03 lần/ tuần và nộp tiền cho trưởng nhóm...). Tại Đà Nẵng, thời gian gần đây các đối tượng thuộc hệ phái này có những hoạt động công khai, manh động đã tổ chức tụ tập nhiều nơi tuyên truyền, tiếp cận, lôi kéo mọi người tham gia.

 

2. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở thông báo của Phòng PA83, Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 03/5/2017, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 1216/SGDĐT-CTrTT chỉ đạo các đơn vị, trường học khẩn trương căn cứ vào nội dung thông báo của Phòng PA83 – Công an thành phố tại Công văn số 115/CV-PA83 tổ chức tuyên truyền, quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên nhận thức đúng đắn các thủ đoạn lôi kéo, tuyên truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời"; phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo tham gia tà đạo trái phép; tiếp tục phát huy vai trò Tổ tư vấn tâm lý học đường, quan tâm giáo dục đối với học sinh, sinh viên có dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt, học tập; tích cực kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng đối với tổ chức, cá nhân trong nhà trường; tăng cường kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ quan, đơn vị, trường học để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng truyền đạo trái phép, lôi kéo cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên tham gia.

 

3. Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học khi phát hiện hoạt động tuyên truyền, lôi kéo cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên phải báo ngay về Sở để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý theo quy định.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 4 0 6 5 1 8 9
Hôm nay: 778
Hôm qua: 2449
Tháng này: 23247
Tổng cộng: 0014065189