Tập huấn phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học và THCS

        Xem với cỡ chữ    

1. Thực hiện Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS), triển khai Kế hoạch số 266/KH-BGDĐT ngày 27/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tập huấn phương pháp lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong trường tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018 – 2019, ngày 12/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên về phương pháp lồng ghép Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và THCS.

 

 

2. Lớp tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy lồng ghép GDQP-AN theo Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán hiểu được phương pháp lồng ghép GDQPAN trong một số môn học ở cấp tiểu học và THCS, từ đó triển khai tập huấn đại trà tại các trường tiểu học, THCS và thực hành giảng dạy lồng ghép cho học sinh năm học 2018-2019.

 

 

3. Nội dung tập huấn triển khai một số vấn đề chung về dạy học lồng ghép kiến thức GDQPAN; thống nhất phương pháp lồng ghép GDQPAN trong trường tiểu học, THCS và hướng dẫn thực hành dạy lồng ghép GDQPAN ở cấp tiểu học và THCS.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 5 5 0 6 2 1
Hôm nay: 406
Hôm qua: 3122
Tháng này: 146246
Tổng cộng: 0011550621