Hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2018

        Xem với cỡ chữ    

Với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại thành phố Đà Nẵng được phát động và triển khai từ ngày 15/11 đến 15/12/2018.

 

 

Với mục đích tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về Luật Trẻ em năm 2016; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, gia đình, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tạo điều kiện, cơ hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, tinh thần và đạo đức; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Đồng thời trang bị cho công chức, viên chức và học sinh có kiến thức, kỹ năng chủ động phòng, chống bạo lực gia đình một cách bền vững; giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại thành phố Đà Nẵng.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 8336/UBND-KH ngày 29/10/2018 của UBND thành phố về Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới thành phố Đà Nẵng năm 2018; Kế hoạch số 1043/KH-UBND ngày 08/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về Thực hiện công tác trẻ em năm 2018; Công văn số 5978/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTG ngày 16/5/2017; Công văn số 3208/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, Sở GD&ĐT tổ chức truyền thông điểm về "Phòng tránh xâm hại trẻ em và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

 

 

Chương trình truyền thông tập trung vào nội dung "Phòng tránh xâm hại trẻ em và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" thực hiện Luật trẻ em 2016, với phương pháp tiếp cận trực tiếp các báo cáo viên đã trang bị cho học sinh các dấu hiệu báo động của các đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em và quy tắc "5 ngón tay" rất cụ thể giúp cho học sinh hình dung trực quan từ đó có những hành động tự bảo vệ bản thân hiệu quả. Chương trình truyền thông điểm hưởng ứng tháng hành động thu hút hơn 6000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và đại diện các cơ quan chính quyền địa phương và hội phụ huynh học sinh tại 07 điểm trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 1 3 0 5 7 4 5
Hôm nay: 1399
Hôm qua: 1258
Tháng này: 72737
Tổng cộng: 0011305745