Về việc học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Công văn số 2205/UBND-VHXH ngày 04/4/2020 của UBND thành phố về việc triển khai Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 09/HĐ-CV ngày 06/4/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 367/MTTQ-BTT ngày 18/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc cung cấp số tài khoản ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 4125-CV/TU ngày 10/4/2020 của Thành ủy về việc Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 2353/UBND-SGDĐT ngày 10/4/2020 của UBND thành phố về thời gian nghỉ học, đi học lại của học sinh, học viên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:

 

1. Về thời gian học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học

 

a) Tất cả trẻ mầm non, học sinh, học viên các trường, trung tâm từ lớp 1 đến lớp 12; học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm… tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch COVID-19 đến khi có thông báo đi học trở lại.

 

b) Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản.

 

2. Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch

 

a) Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT, Thành ủy, HĐND, UBND, Sở GDĐT và các khuyến cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

 

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới với tinh thần chủ động, quyết liệt, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.

 

c) Quán triệt, triển khai nội dung Công văn số 09/HĐ-CV ngày 06/4/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm);  đảm bảo nội dung Công văn này được thông tin đến tất cả cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên toàn ngành.

 

d) Thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, báo cáo về Sở GDĐT (lãnh đạo Sở hoặc ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng) để kịp thời phối hợp xử lý.

 

3. Về triển khai Công văn số 367/MTTQ-BTT ngày 18/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

 

Thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiên cứu nội dung Công văn số 367/MTTQ-BTT ngày 18/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng về việc cung cấp số tài khoản ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (đính kèm) để cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên tự nguyện tham gia đăng ký ủng hộ công tác phòng, chống dịch nếu có điều kiện.

 

4. Về tổ chức các hoạt động chuyên môn

 

a) Về dạy học trực tuyến

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GDĐT về việc dạy học trực tuyến; tăng cường trao đổi 2 chiều giữa giáo viên và học sinh, học viên. Lưu ý: Các đơn vị, trường học chỉ sử dụng các phần mềm do Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu để triển khai dạy học trực tuyến.

 

- Yêu cầu các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp (nhất là cấp tiểu học) để phụ huynh học sinh có điều kiện cùng hướng dẫn, theo dõi, nhắc nhở, cùng học với con em mình.

 

b) Về dạy học trên truyền hình

Bắt đầu từ ngày 13/4/2020, Sở GDĐT phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng tổ chức dạy học bài mới cho học sinh, học viên lớp 9 và 12. Yêu cầu các đơn vị, trường học thông báo lịch học đến từng giáo viên, phụ huynh, học sinh, học viên lớp 9 và 12 để theo dõi; có giải pháp kiểm tra, động viên, nhắc nhở để tất cả học sinh, học viên lớp 9 và 12 tham gia theo dõi Chương trình; tự học, tự ôn luyện để có kết quả tốt nhất trong các kì kiểm tra, thi sắp đến.

 

c) Về tiến độ triển khai thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

- Tiếp tục tổ chức triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 350/SGDĐT-GDTH ngày 17/02/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong Chương trình GDPT 2018. Đối với sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 1, các trường tổ chức cho giáo viên đọc, nghiên cứu sách nhưng chưa thực hiện việc lựa chọn, Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

 

- Phòng GDĐT các quận, huyện, trường phổ thông có cấp tiểu học báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa (phòng GDĐT tổng hợp kết quả của các trường tiểu học thuộc địa bàn quản lý) về Sở GDĐT trước ngày 24/4/2020 để Sở GDĐT tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ GDĐT. Dự kiến từ tháng 6 đến tháng 8/2020, Sở GDĐT sẽ phối hợp với các đơn vị có sách giáo khoa được chọn tổ chức tập huấn về hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa cho tất cả cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

 

5. Đẩy mạnh công tác phối hợp với phụ huynh học sinh trong thời gian học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

 

a) Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh, học viên thực hiện các kỹ năng phòng chống dịch, các hành vi tự chăm sóc khỏe, vệ sinh cá nhân; rèn luyện thói quen giúp đỡ gia đình làm việc nhà; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng và điều kiện gia đình của học sinh, học viên để phòng dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.

 

b) Lưu ý phụ huynh học sinh thường xuyên nhắc nhở, giám sát, bảo vệ con em tránh các tai nạn thương tích do điện, nước, lửa, vật nuôi… gây ra; phòng, trách đuối nước trong thời gian ở nhà để phòng dịch.

 

c) Khuyến khích phụ huynh học sinh dành nhiều thời gian hơn cho con em; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, GVCN để nhắc nhở, hỗ trợ học sinh, học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trực tuyến; cùng học, cùng vui chơi với con em; cùng thống nhất một thời gian biểu hằng ngày hợp lý trong thời gian nghỉ học đảm bảo đầy đủ các hoạt động học tập, đọc sách, vui chơi, giải trí, làm việc nhà, rèn luyện thể lực…

 

d) Đối với học sinh, học viên cấp trung học phổ thông, đề nghị phụ huynh học sinh lưu ý con em khi tham gia các hoạt động tình nguyện phải trên tinh thần tự nguyện, được sự đồng ý của phụ huynh, người giám hộ theo quy định. Đặc biệt, phải đảm bảo tham gia học tập trực tuyến đầy đủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao.

 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện./.

Đính kèm văn bản

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác
0 0 1 5 4 9 6 7 5 9
Hôm nay: 3125
Hôm qua: 3240
Tháng này: 55317
Tổng cộng: 0015496759